ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

แนะแนวการศึกษา

   

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 นายชนัญญู เผือกพรหม นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เป็นวิทยากรแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนตำรวจ โรงเรียนตำรวจภูธร 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีนักเรียนเข้าร่วมฟังกว่า 320 คน