ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันสถาปนา

   

บุคลากรของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ร่วมกันจัดทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันสถาปนา มสธ.ครบรอบ 36 ปี เมื่อ วันที่ 4 กันยายน 2557