ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

แนะแนวสัญจร

   

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 นายชนัญญู เผือกพรหม นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพชำนาญการ เป็นวิทยากรแนะแนวการศึกษาต่อหลักสูตรสัมฤทธิบัตรให้แก่นักเรียนโรงเรียนเกาะสมุย และผู้ต้องขังเรือนจำอำเภอเกาะสมุย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 250 คน