www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายสัตย์ปฏิญาณ

   

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2557 นายวิวิทย์ ชูเกิด ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช นำคณะอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษา ผู้นำชมรมนักศึกษา มสธ. และบุคลากร มสธ. เข้าร่วมในพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการและนักศึกษาที่ดีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวา ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้นำชมรมนักศึกษา มสธ. และบุคลากร มสธ. เข้าร่วมกว่า 50 คน
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com