ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายสัตย์ปฏิญาณ

   

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2557 นายวิวิทย์ ชูเกิด ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช นำคณะอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษา ผู้นำชมรมนักศึกษา มสธ. และบุคลากร มสธ. เข้าร่วมในพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการและนักศึกษาที่ดีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวา ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้นำชมรมนักศึกษา มสธ. และบุคลากร มสธ. เข้าร่วมกว่า 50 คน