ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

สัมมนาผู้นำชมรมนักศึกษา มสธ.

   

เมื่อวันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2557 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดโครงการสัมมนาผู้นำชมรมนักศึกษา มสธ. 7 จังหวัด ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช และคีรีวงรีสอร์ท จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสัมมนาแผนการดำเนินกิจกรรมของชมรมนักศึกษา มสธ. ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษาเข้าร่วม ได้แก่ รศ.ดร.พร ศรียมก รศ.บุญชัย บุญธรรมติระวุฒิ อ.วรชาติ อำไพ บุคลากรศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช และผู้นำชมรมนักศึกษาเข้าร่วม กว่า 50 คน