ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

แนะแนวการศึกษาต่อเฉพาะกลุ่ม

   

รศ.ดร.พร ศรียมก อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา และศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดให้บริการแนะแนวใหห้กับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนระนอง นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระนอง นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 สุราษฎร์ธานี และนักศึกษาโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี รวมจำนวนกว่า 800 คน