ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

เพื่อนช่วยเพื่อนพี่ช่วยน้อง (ติวเข้มชุดวิชา)

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดโครงการส่งเสริมความสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา มสธ. "เพื่อนช่วยเพื่อนพี่ช่วยน้องติวเข้มชุดวิชา" ชุดวิชาไทยศึกษา โดยบัณฑิตอาสาเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จ.กระบี่ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ต และศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช วันที่ 18 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี และ โรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมติวจำนวน 265 คน


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช

 
 
 
 
 
 
   
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จ.กระบี่

 
 
 
 
 
     
 
 
 
 


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ต

 
 
 
 


โรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร

 
     
 
 
 
 
   


โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี