www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

เพื่อนช่วยเพื่อนพี่ช่วยน้อง (ติวเข้มชุดวิชา)

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดโครงการส่งเสริมความสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา มสธ. "เพื่อนช่วยเพื่อนพี่ช่วยน้องติวเข้มชุดวิชา" ชุดวิชาไทยศึกษา โดยบัณฑิตอาสาเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จ.กระบี่ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ต และศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช วันที่ 18 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี และ โรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมติวจำนวน 265 คน


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช

 
 
 
 
 
 
   
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จ.กระบี่

 
 
 
 
 
     
 
 
 
 


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ต

 
 
 
 


โรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร

 
     
 
 
 
 
   


โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

 
 
   
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com