ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ประชุมโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มสธ. กับกองทัพบก

   

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 รศ.วรวุฒิ เทพทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย นำคณะ มสธ. เข้าร่วมประชุมกับพลโทศุภฤกษ์ ไม้แก้ว หัวหน้าคณะทำงานด้านกำลังพล ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มสธ. กับกองทัพบก ณ กองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ นครศรีธรรมราช