ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการกีฬา มสธ. ภาคใต้

   

เมื่อวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2558 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ร่วมกับ ชมรมนักศึกษาและชมรมบัณฑิต มสธ. ระนอง จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ มสธ. ภาคใต้ (ครั้งที่ 12) "แร่นองเกมส์ สานไมตรี 37 ปี มสธ." ณ สนามกีฬาจังหวัดระนอง และบีซี บดินทร์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.ระนอง โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบัณฑิต มสธ. เข้ารวามกว่า 250 คน