ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

แนะแนวกลุ่มเฉพาะ

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดแนะแนวการศึกษาต่อกลุ่มเฉพาะ โดย รศ.ดร.พร ศรียมก อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ. เป็นวิทยากร วันที่ 12 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์ฝึกตำรวจภูธรภาค8 สุราษฎร์ธานี วันที่ 13 มีนาคม 2558 ณ เรือนจำอำเภอทุ่งสง และทัณฑสถานวัยหนุ่ม นครศรีธรรมราช และวันที่ 14 มีนาคม 2558 ณ วิทยาลัยชุมชนพังงา มีกลุ่มเป้าหมายเข้าฟังรวมกว่า 1,000 คน