ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

แนะแนวการศึกษาต่อ

   

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดบริการแนะแนวการศึกษาต่อให้กับกำลังพลค่ายวิภาวดีรังสิต สุราษฎร์ธานี และนักศึกษา กศน. อำเภอเกาะสมุย พร้อมจัดบูธให้บริการ โดยนายชนัญญู เผือกพรหม นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า 350 คน