ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

กิจกรรมแนะแนวเสริมสร้างศักยภาพการศึกษาด้วยตนเองในระบบทางไกล

   

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2558 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมแนะแนวเสริมสร้างศักยภาพการศึกษาด้วยตนเองในระบบทางไกล (2-3) ปีการศึกษา 2558 โดยมีนายวรชาติ อำไพ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ สำนักบริการการศึกษา เป็นวิทยากร มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 32 คน