ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

แนะแนวค่ายเขตอุดมศักดิ์

   

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดแนะแนวการศึกษาให้กับกำลังพลค่ายเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ตามความร่วมมือกับกองทัพบก มีกำลังพลเช้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน