ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดเพื่อสังคม

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดเพื่อสังคม : กิจกรรมมุมมสธ. รอบรู้เรื่องอาเซียน ณ ห้องสมุดประชาชน จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 12 กรกฎาคม 2558 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน