ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ร่วมทำบุญและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ร่วมทำบุญและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558 กับหน่วยงานราชการและประชาชนใน อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ณ วัดพระพรหม อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช