ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

พี่ช่วยน้องติวเข้มก่อนสอบ

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดภูเก็ต นครศรีธรรมราช และชุมพร จัดโครงการส่งเสริมความสำเร็จนักศึกษา มสธ. "พี่ช่วย น้องติวเข้มก่อนสอบ" ชุดวิชาไทยศึกษา และกฎหมายแพ่ง 1 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย วันที่ 12 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนศรียาภัย จ .ชุมพร และวันที่ 19 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช โดยมีพี่บัณฑิตอาสาเป็นวิทยากรติว นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 63 คน