ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

แนะแนวสัญจร

   

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช จัดบริการแนะแนวการศึกษาสัญจร ให้กับผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดภูเก็ต และนักศึกษา กศน.เมืองภูเก็ต กว่า 1,000 คน