ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

พิธีทางศาสนาเนื่องในวันสถาปนา

   

บุคลากรของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ร่วมกันจัดพิธีทางศาสนา เนื่องในโอกาสวันสถาปนา มสธ.ครบรอบ 37 ปี เมื่อ วันที่ 3 กันยายน 255