ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

กิจกรรมเนื่องในวันสถาปนา มสธ. ครบ 37 ปี

   

ในวันที่ 7 กันยายน 2558 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนา มสธ. ครบ 37 ปี "น้อมรำลึกเทิดไท้องค์ราชัน" มีการบรรยายทางวิชาการ จัดนิทรรศการ แสดงศิลปวัฒนธรรม และประกวดวาดภาพ หัวข้อ "ราชการที่ 7 กับการศึกษาทางไกล"