ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

แนะแนวค่ายฯ กระบี่

   

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช จัดบริการแนะแนวการศึกษาต่อให้กำลังพลค่ายกองพันทหารราบที่ 15 อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ มีกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 คน