ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ประชุมวิจัยภาพลักษณ์ มสธ.

   

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 คณะอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้จัดประชุมผู้นำชุมชน ผู้นำทางความคิด สื่อมวลชน และเครือข่าย มสธ. ในการประชุมวิจัยภาพลักษณ์ มสธ. โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 30 คน