ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ร่วมประเพณีแห่หมฺรับเดือนสิบ 58

   

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2558 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมขบวนแห่หมฺรับในงานประเพณีสารทเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราช