ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

แนะแนวสัญจร

   

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 นายชนัญญู เผือกพรหม นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพชำนาญการ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ได้ให้บริการจัดแนะแนวการศึกษาต่อกับนักศึกษา กศน. อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้รับบริการกว่า 250