ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการสัมมนานักศึกษาใหม่ 58

   

ศูนย์วิยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดนครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง ชุมพร และ สุราษฎร์ธานี จัดโครงการสัมมนานักศึกษาใหม่สานสายใยสู่ความสำเร็จ เมื่อวันที่ 3-4 ตุลาคม 2558 ณ ทรายรีคาบาน่า อ.เมือง จ.ชุมพร 10-11 ตุลาคม 2558 ณ กรมทหารราบที่ 2 (แหลมหางนาค) อ.เมือง จ.กระบี่ และ 17-18 ตุลาคม 2558 ณ เขาพลายดำรีสอร์ท อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช มีนักศึกษา กรรมการชมรม บัณฑิต และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน