ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

แนะแนวการศึกษาต่อ

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ให้แก่นักศึกษากศน. อำเภอเกาะสมุย เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมเทศบาลอำเภอเกาะสมุย และแนะแนวนักศึกษา กศน. อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช วันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงละคร อบจ.นครศรีธรรมราช มีนักศึกษา กศน. เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 950 คน