www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ปันเรียนปันรู้

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรมนักศึกษา มสธ. จัดกิจกรรมเครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อนปันเรียน ปันรู้ ให้กับนักศึกษาใหม่ภาค 1/2558 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จ.ระนอง, โรงเรียนเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี, วันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จ.พังงา, โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จ.กระบี่ และศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 127 คน
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com