ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ปันเรียนปันรู้

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรมนักศึกษา มสธ. จัดกิจกรรมเครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อนปันเรียน ปันรู้ ให้กับนักศึกษาใหม่ภาค 1/2558 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จ.ระนอง, โรงเรียนเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี, วันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จ.พังงา, โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จ.กระบี่ และศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 127 คน