ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

มสธ. ปั่นสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ

   

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลตำบลราไวย์ และศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดโครงการมสธ. ปั่นสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2558 ณ จังหวัดภูเก็ต มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 600 คน