www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

มสธ. ปั่นสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ

   

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลตำบลราไวย์ และศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดโครงการมสธ. ปั่นสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2558 ณ จังหวัดภูเก็ต มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 600 คน
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com