ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ประชุมค่ายวชิราวุธ (MOU)

   

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ร่วมประชุมชี้แจงการจัดการเรียนในหลักสูตรโครงการสัมฤทธิบัตร ภาษาอังกฤษ ให้กับกำลังพลค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้ร่วมประชุมกว่า 200 คน