ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

แนะแนวการศึกษา

   

เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2559 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดบริการแนะแนวการศึกษาและบรรยาย หัวข้อการพัฒนาบุคลิคภาพที่ดี ให้แก่นักศึกษา กศน. อำเภอเมืองภูเก็ต และนักเรียนตำรวจภูธร 8 สุราษฎร์ธานี โดยมี รศ.ดร.พร ศรียมก และนายชนัญญู เผือกพรหม เป็นวิทยากร มีผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน