ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

แนะแนวการศึกษาร่วมกับสาขาวิชานิติศาสตร์

   

แนะแนวการศึกษา ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ร่วมกับสาขาวิชานิติศาสตร์ โดย รศ.วรวุฒิ เทพทอง รองอธิการฝ่ายบริหาร (สาขาวิชานิติศาสตร์) เป็นวิทยากรแนะแนวการศึกษากลุ่มเป้าหมาย วันที่ 17 มีนาคม 2559 ณ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 18 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์ฝึกตำรวจตระเวรชายแดนที่ 8 (ค่ายศรีนครินทรา) อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช