ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

สอนเสริมค่ายวชิราวุธ

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับกองทัพภาคที่4 ค่ายวชิราวุธ จัดสอนเสริมพิเศษชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ให้กำลังพลค่ายวชิราวุธ ช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2559