ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

การจัดการความรู้ประจำปี 2559

   

การจัดการความรู้ประจำปี 2559 เรื่อง การให้บริการงานทะเบียนนักศึกษาของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช และ อบรมเชิงปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่คุมสอบ Walk-in Exam วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช