ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

แนะแนวสัญจร

   

วันที่ 21 พฤษภาคม 2559 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช จัดแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฏร์ธานี กว่า 80 คน