ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการ "กินข้าวยำ แลหนังลุง โนราห์"

   

โครงการ "กินข้าวยำ แลหนังลุง โนราห์" สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้ วันที่ 8 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช