www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ทำบุญถวายเทียนพรรษา ปี 2559

   

ทำบุญถวายเทียนพรรษา ปี 2559 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ร่วมทำบุญและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2559 กับโรงเรียนวัดหนองแตน อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ วัดหนองแตน อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com