ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ทำบุญถวายเทียนพรรษา ปี 2559

   

ทำบุญถวายเทียนพรรษา ปี 2559 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ร่วมทำบุญและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2559 กับโรงเรียนวัดหนองแตน อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ วัดหนองแตน อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช