ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการสัมมนาเครื่อข่ายบริการการศึกษา มสธ.

   

โครงการสัมมนาเครื่อข่ายบริการการศึกษา มสธ. วันที่ 5-6 สิงหาคม 2559 ณ เทศบาลตำบลบ้านตาขุนและเขื่อนรัชชประภา (แพนางไพร) อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี