www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

รณรงค์รับสมัครนักศึกษาใหม่ผ่านสื่อฯ

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ได้รณรงค์รับสมัครนักศึกษาใหม่ผ่านสื่อมวลชนท้องถิ่น อาทิ ร่วมรายการแหลงข่าวเช้านี้ ทางสถานีโทรทัศน์ NBT สุราษฎร์ธานี ร่วมรายการ อสมท. ทอล์ค ทาง อสมท.สุราษฎร์ธานี ร่วมรายการ อสมท. เพื่อชุมชน ทาง อสมท. กระบี่
     
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com