ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

รณรงค์รับสมัครนักศึกษาใหม่ผ่านสื่อฯ

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ได้รณรงค์รับสมัครนักศึกษาใหม่ผ่านสื่อมวลชนท้องถิ่น อาทิ ร่วมรายการแหลงข่าวเช้านี้ ทางสถานีโทรทัศน์ NBT สุราษฎร์ธานี ร่วมรายการ อสมท. ทอล์ค ทาง อสมท.สุราษฎร์ธานี ร่วมรายการ อสมท. เพื่อชุมชน ทาง อสมท. กระบี่