ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

กิจกรรมปลูกป่าถวายแม่

   

วันที่ 14 สิงหาคม 2559 ชมรมนักศึกษา มสธ. สุราษฎร์ธานี ร่วมกับเครือข่ายฯ จัดโครงการปลูกป่าถวายแม่ ณ บ้านห้วยเสียด อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี มีผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน