ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ฝึกซ้อมรับปริญญา

   

เมื่อวันที่ 3-4 กันยายน 2559 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดฝึกซ้อมรับปริญญาให้กับบัณฑิต มสธ. ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 ณ ที่ทำการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช โดยมีบัณฑิต มหาบัณฑิต มสธ. เข้ารับการฝึกซ้อมย่อยจำนวน 355 คน 150 คน