ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการน้อมรำลึกเทิดไท้..ราชันแห่งสยาม

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดโครงการน้อมรำลึกเทิดไท้ราชันแห่งสยาม วันที่ 7 กันยายน 2559 มีผู้เข้าร่วมโครงการเป้าหมาย 150 คน แต่มีผู้สนใจจำนวน 229 คนจาก 12 โรงเรียน การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประเภท นักเรียนมัธยมต้น รางวัลชนะเลิศคือโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ประเภทโรงเรียนประถมตอนปลายชนะเลิศ คือโรงเรียนวัดแพร่ การแสดงรำเทิดพระเกียรติจากโรงเรียนสตรีทุ่งสง การบรรเลงดนตรีไทยจากโรงเรียนสตรีทุ่งสงและโรงเรียนทุ่งสง