ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ลงนามถวายพระพร

   

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช โดยนายวิวิทย์ ชูเกิด ผู้อำนวยการ พร้อมคณะอาจารย์ และผู้นำชมรมนักศึกษา มสธ. 14 จังหวัดภาคใต้ ได้เข้าร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดี ณ ศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร