ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

   

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีผศ.สุกานดา วรพันธุ์พงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย และชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายการเรียน