ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ร่วมประเพณีแห่หมฺรับเดือนสิบ 59

   

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมขบวนแห่หมฺรับในงานประเพณีสารทเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราช