ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ออกบูตประชาสัมพันธ์

   

วันที่ 21 ตุลาคม 2559 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ออกบูตประชาสัมพันธ์ การเรียนของ มสธ. ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี ในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับ ม.ต้น และม.ปลาย กศน. อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี มีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 200 คน