ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

แนะแนวการศึกษา

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดแนะแนวการศึกษาต่อ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบ

- วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 แนะแนวเรียน ป.ตรีล่วงหน้าให้กับนักเรียนโรงเรียนเกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

- วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 จัดแนะแนวให้นักศึกษา กศน.อำเภอเกาะสมุยกว่า 400 คน ณ สนง.เทศบาลนครเกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

- วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 จัดแนะแนวเรียน ป.ตรีล่วงหน้า(สัมฤทธิบัตร) ให้นักศึกษา กศน.อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ณ สนง.เทศบาลต.ท่าศาลา กว่า 200คน

- วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 แนะแนวเรียน ป.ตรี ล่วงหน้านักศึกษา กศน.อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช กว่า 300 คน

- วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 แนะแนวเรียน ป.ตรีล่วงหน้าให้กับนักเรียนโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อ.เมือง จ.ระนอง กว่า 300 คน