ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

สัมมนานักศึกษาใหม่สานสายใย สู่ความสำเร็จ

   - วันที่ 8-9 ตุลาคม 2559 ชมรมนักศึกษา มสธ. สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง และนครศรีธรรมราช ร่วมกับ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดโครงการสัมมนานักศึกษาใหม่สานสายใยสู่ความสำเร็จ ณ แหลมทรายรีสอร์ท อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

- วันที่ 3-4 ธันวาคม 2559 ชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ ร่วมกับ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดโครงการสัมมนานักศึกษาใหม่สานสายใยสู่ความสำเร็จ ณ สวัสดีลากูน อ.ท้ายเหมือง จ. พังงา