ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

สอนเสริมพิเศษชุดวิชากฎหมาย

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ร่วมกับสาขาวิชานิติศาสตร์ จัดกิจกรรมพิเศษ สอนเสริมชุดวิชากฎหมาย ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559

- วันที่ 7 ธันวาคม 2559 ชุดวิชากฎหมายอาญา 1 : ภาคบทบัญญัติทั่วไป โดย ผศ.วิชัย ศรีรัตน์ เป็นวิทยากร

- วันที่ 15 ธันวาคม 2559 ชุดวิชากฎหมายแพ่ง 1 : บุคคล นิติกรรม สัญญา โดย รศ.วรวุฒิ เทพทอง เป็นวิทยากร