ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ มสธ. ภาคใต้

   

เมื่อวันที่ 3 - 5 มีนาคม 2560 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ร่วมกับ ชมรมนักศึกษาและชมรมบัณฑิต มสธ. กระบี่ จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ มสธ. ภาคใต้ (ครั้งที่ 14) " 39 ปี มสธ. กีฬารวมพลังใจ ไมตรี ทำความดีถวายพ่อ ร.9" ณ โรงแรมบุญสยาม และสนามกีฬาสวนสาธารณะธารา จังหวัดกระบี่ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบัณฑิต มสธ. เข้ารวามกว่า 250 คน