ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการ มสธ.อาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ๙๓๙ ดอก ถวายพ่อหลวง

   

วันที่ 11 มิถุนายน 2560 ชมรมนักศึกษาและชมรมบัณฑิต มสธ.ระนอง ร่วมกับศูนย์วิทฯมสธ.นครศรีฯ จัดโครงการ มสธ.อาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ๙๓๙ ดอกถวายพ่อหลวง ณ ห้องสมุดปชช.ระนอง โดยมีผศ.ฐิติรัศญาณ์ แก่นเพชร(อ.ที่ปรึกษา)เปิดงาน อ.จิตฤทัย ทองปัตท์ คุณชนธิชา(ประธานชมรมรน.) เป็นวิทยากร และการสนับสนุนจากหลายส่วน อาทิ กศน.เมืองระนอง อบจ. โรงแรมฟาร์มเฮ้าส์ พัฒนาชุมชนรน. มีผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 60คน