ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ร่วมรายการทาง NBT สุราษฏร์ธานี

   

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช ร่วมรายการทาง NBT สุราษฏร์ธานี (สด) สนทนาประเด็นภารกิจมสธ.และโครงการ มสธ.รักษ์ป่าต้นกล้าของแม่